Eu-kontroll


Viste du at det er ditt ansvar å sikre at bilen er EU-kontrollert tidsnok?

Du kan også skrive inn understellsnummer istedenfor registreringsnummer

Registreringsnummeret må bestå av minimum 1 bokstav og 4 siffer. (Eks: A1234 / AB12345)


Hvem kontrollere mitt kjøretøy?

Kontrollen foretas hos oss som er kontrollorganer/verksteder godkjent av Statens vegvesen.

Vi som kontrollorganet er ansvarlig for at resultatet av kontrollen rapporteres til Statens vegvesen. Du har krav på en kopi av kontrollseddelen slik at du - i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid - har en dokumentasjon for gjennomført kontroll.

Telefon nummer og kontaktskjema finner du her! ≫